Hällristning L1967:6310 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 4 ringar, 2 obestämbara figurer, 8 fragment, 3 rännor och 27 skålgropar. Skeppet är 31 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Ringfigurerna är 11-50 cm diam, varav 2 har en skålgrop i mitten. De obestämbara figurerna är 69x22 cm och 68x30 cm stora. Fragmenten är 7-34 cm l, 1 av dessa är halvcirkelformat och utgår från den stora ringen. Skålgroparna är 3-15 cm diam och 0,5-5 cm dj. 4 skålgropar är parvis sammanbundna med rännor, 2-5 cm l. Från en skålgrop utgår en ränna, 12 cm l. 1 skålgrop är huggen i en spricka. (Raä dnr 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på toppen av SSÖ-sluttande hällrygg. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m ÖNÖ om Raä nr 94:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.472545
Longitud: 11.359038
Lämnings-ID: L1967:6310
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 94:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6310