Hällristning L1967:6272 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,65x1,4 m (Ö-V), bestående av 2 skepp, 6 fotsulor, 2 fragment och 27 skålgropar. Skeppen är 31-50 cm l, enkellinjetyp med bemanning. Fotsulorna är 9-25 cm l och ca 2 cm dj, helt uthuggna hålfötter men utan tår, 3 par, varav 1 fragmentariskt. 1 av paren sammanbundna med uthuggna ytor vid häl- och tåparti. Fragmenten är 15-18 cm l. Skålgroparna är 3,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. 2 av skålgroparna är förbundna med en huggen rektangulär yta, 13x6 cm st. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4306-2009) Äldre beskrivning, se Skannat dokument under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I underkanten av mot Ö-sluttande delvis jordtäckt berg. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"36 m NV om hushörn (NV) och 0,5 m N om uthus N-vägg. Uthuset täcker delvis hällen."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454086
Longitud: 11.384964
Lämnings-ID: L1967:6272
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 26:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6272