Hällristning L1967:6268 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 11x1,6 m (N-S), bestående av 1 skepp, 4 djur, 3 ringfigurer, 1 fotsula, 1 pilspets, 1 obestämbar figur, 3 huggan ytor, 3 fragment och 98 skålgropar. Skeppet är 83 cm l, helt uthugget och med bemanningsstreck. Djuren är 12-25 cm l och av strecktyp, 2 är tvåbenta och 2 är fyrbenta, ett är "havande". Ringfigurerna är 4-20 cm i diam och består av 1-3 cirklar med skålgropar i mitten. Fotsulan är 20x11 cm, konturhuggen med sandalband, fragmentarisk. Pilspetsen är 7 cm l. Den obestämbara figuren är 21x16 cm. De uthuggna ytorna är 6x6 cm och 8x8 cm. Fragmenten är 3-9 cm l. Skålgropar, 96 är runda, 2-12 cm i dim och 0,5-2 cm dj; 2 är avlånga 14x7 cm och 12x7 cm. (Raä dnr 321-3948-2005) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på hällkant mot V. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45874
Longitud: 11.399231
Lämnings-ID: L1967:6268
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 91:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6268