Hällristning L1967:6266 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2 ringfigurer, 1 obestämbar figur, 3 fragment och 3 skålgropar. Skeppet är 70 cm l, helt uthugget med bemanningsstreck. Ringfigurerna är 29-41 cm diam, dels 1 ringkors omgivet av ytterligare en cirkel; dels 1 enkel ring från vilken utgår en 15 cm l linje. Den obestämbara figuren är 14x7 cm. Fragmenten är 10-26 cm l. Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på S-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om Raä nr 19:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454334
Longitud: 11.37116
Lämnings-ID: L1967:6266
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 19:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6266