Hällristning L1967:6223 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 5 skepp och 3 skålgropar. Skeppen är 38-100 cm l, av enkellinjetyp varav 4 med bemanning, det största med djurhuvudstäv och "knopphuvuden". 3 av skeppen är fragmentariska. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,4 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-4305-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m ÖSÖ om grind i stengärdesgård. 6 m S om stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.409394
Longitud: 11.3803
Lämnings-ID: L1967:6223
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 81:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6223