Hällristning L1967:6221 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,9x1,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 12 skepp, 5 djur, 1 obestämbar figur, 19 fragment, 22 rännor och 71 skålgropar. Skeppen är 19-87 cm l, 1 av dubbellinjetyp med spantstreck; 8 av enkellinjetyp, varav 6 med bemanningsstreck; 3 helt uthuggna med bemanningsstreck, varav 1 med lurblåsare. Djuren, 2 är fåglar, 12-14 cm l; 3 är djur av strecktyp, 7-25 cm, varav 2 är tvåbenta och 1 är fyrbent försedd med 2 ryttare. Den obestämbara figuren är 25x7 cm. Fragmenten är 4-41 cm. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5 cm dj. 18 skålgropar är sammanbundna med ett system av rännor, 2-22 cm l. 11 skålgropar ingår i ett skepp. Rännor, 2-22 cm l, 5 utgår från skålgropar, andra är sammanbundna med 18 skålgropar i ett system. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på Ö-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m NÖ(?), ev. NV, om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.44566
Longitud: 11.371968
Lämnings-ID: L1967:6221
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6221