Hällristning L1967:6220 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,0 x 0,5 m (NV-SÖ) bestående av 2 skeppsfigurer och 3 obestämbara figurer, fragment. Skeppsfigurerna är 29-37 cm långa och av enkellinjig typ med bemanningsstreck. Fragmenten är 5-17 cm långa. Belägen på Ö-sluttande häll. ( Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation och specialinventering av BOTARK 1999, i "Stiftelsen". Rapport 9. ATA Dnr 321-3948-2005.) För äldre beskrivning se skannad bok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis moränbundet berg sluttande mot SÖ, samt hällar söndersprängda av stentäckt. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"38 m NV om RAÄ nr Tossene 38:1, i markväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450915
Longitud: 11.381529
Lämnings-ID: L1967:6220
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 41:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6220