Hällristning L1967:6175 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x1,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 djurfigur och 7 skålgropar. Skeppet är 26 cm långt och av enkellinjetyp. Djuret är 27 cm långt, 4-bent och av strecktyp. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på låg svagt VSV-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4695-2003). Äldre beskrivning: Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om SV hörnet av jordkällare, 2-2,5 m SSÖ om landsväg, 50 m SSÖ om korsning."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.446129
Longitud: 11.379502
Lämnings-ID: L1967:6175
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 59:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6175