Hällristning L1967:6173 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,3x1,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 3 skepp, 5 djur, 1 ringkors, 5 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 27-53 cm l, 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck och spantstreck; 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Djuren är 19-26 cm l, 4 av strecktyp, varav 2 fyrbenta och 2 tvåbenta; 1 konturhugget och tvåbent. Ringkorset är 12 cm diam. Fragmenten 11-22 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på hällavsats mot SV och i hällsvacka med vattenöversilning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,8 m NNÖ om Raä nr 103:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478839
Longitud: 11.367467
Lämnings-ID: L1967:6173
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 103:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6173