Hällristning L1967:6171 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x3,1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 28 skepp, 20 människor, 4 djur, 1 ring, 4 fotsulor, 2 obestämbara figurer, 34 fragment, 9 rännor och 79 skålgropar. Skeppen är 21-133 cm l, 12 av enkellinjetyp varav 5 med bemanningsstreck; 14 av dubbellinjetyp varav 10 med bemanningsstreck, varav 4 med spantstreck och 1 med lurblåsare; 2 helt uthuggna med bemanningsstreck. Människorna är 17-61 cm l, varav 5 av strecktyp, därav 2 med händer och 1 med svärd; 15 helt uthuggna varav 4 adoranter, 9 med fallos, 8 med händer, 1 med svärd, 1 med pilbåge och 1 som står i ett skepp. Några av människorna är fragmentariska. Djuren är 13-25 cm l varav 2 av strecktyp, därav 1 tvåbent och 1 fyrbent med horn; 2 helt uthuggna och tvåbenta. Ringen är 11x9 cm. Fotsulorna är 21-31 cm l och 12-16 cm br, konturhuggna, varav 3 med sandalband och sammanhuggna. De obestämbara figuterna är 19x18 cm och 17x10 cm st. Fragmenten är 4-74 cm l. Skålgropar, 78 runda, 2-17 cm diam och 0,5-6 cm dj. 1 skålgrop är avlång, 9x4 cm st och 1 cm dj. Från 6 skålgropar utgår rännor, 4-100 cm l. 6 skålgropar är parvis sammanbundna med rännor, 3-35 cm l. Scener: En människa står i ett skepp. 2 människor sammanbundna. 2 djur står i varsitt skepp. 1 obestämbar figur står i ett skepp. Hällen är eldskadad. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NV-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"39 m SSV om väg, vid gränsmur."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.479128
Longitud: 11.357857
Lämnings-ID: L1967:6171
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6171