Hällristning L1967:6165 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x0,9 m (NNÖ-SSV) i häll som sluttar svagt mot N, bestående av 5 skepp (därav ett bemannat skepp av egendomlig typ), 1 ofullständigt fyrekrigt hjul, 1 linje och 3 älvkvarnar. Skeppen är 32-56 cm l. Hjiulet är 27 cm diam. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Ovanför det egendomliga, som en halvcirkel utformade skeppets mittparti är ett avflagat parti."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"42 m SV om stengärdesgård (NV-SÖ). 35 m ÖSÖ om stengärdesgård och markväg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.458722
Longitud: 11.392191
Lämnings-ID: L1967:6165
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 32:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6165