Hällristning L1967:6155 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9x3,5 m (Ö-V), bestående av 4 skepp, 2 människor, 3 djur, 2 ringfigurer, 1 fotsula, 1 hakkors, 1 obestämbar figur, 8 fragment, 1 ränna och 65 skålgropar. Skeppen är 42-95 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck och 1 med spantstreck. Människorna är 18-33 cm l, fragmentariska. Djuren är 17-37 cm l, fyrbenta, 2 fragmentariska. Ringfigurerna består av 1 ringkors, 128 cm diam, och 1 ring, 12 cm diam, med en skålgrop i mitten. Fotsulan är 20 cm l, konturhuggen, fragmentarisk. Hakkorset är 29 cm st. Den obestämbara figuren är 45x45 cm. Fragmenten är 8-76 cm. Rännan är 18 cm l och utgår från en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. 6 skålgropar bildar en rad och 10 andra bildar en tät grupp. (Raä dnr 321-3948-2005: Ny beskrivning år 2000 i samband med arkeologisk dokumentation av hällristningen, utförd av "Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar") - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m V om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45718
Longitud: 11.401944
Lämnings-ID: L1967:6155
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 35:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6155