Hällristning L1967:6124 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x2,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 2 skepp, 3 människofigurer, 1 hjulkors, 1 fotsula?, 1 bänkliknande figur, 2 böjda linjer, 1 kort linje och 2 skålgropar. Skeppen är 48-53 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanning; 1 med ythugget skrov och utan bemanning. Människofigurerna är 35-5 cm l, ythuggna, varav 2 med bälte, tvålinjiga svärd med doppsko, uppsträckt hand och fallos. Från fallos går en båge över männens huvuden. Tredje människofiguren är fragmentarisk. Hjulkorset är 18 cm diam. Fotsulan? är 27x12 cm, konturhuggen med "gallertår". Bänkliknande figuren är 45 cm l. Böjda linjerna är 12-19 cm l. Korta linjen är 6 cm l. Skålgroparna är 3,5-4 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll. Äldre beskrivning: Hällristning, 3,1x0,75 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 människofigurer, 1 fyrekrigt hjul, 3 ofullständiga figurer och 3 skålgropar. För utförligare beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m ÖSÖ om Tossene 81:1. 6 m SSV om öppning i stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.409325
Longitud: 11.380412
Lämnings-ID: L1967:6124
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 81:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6124