Hällristning L1967:6122 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,85x2,0 m (NÖ-SV), bestående av 32 figurer. Dessa utgörs av 6 skepp, 2 djurfigurer, oxar, 1 mansfigur, 6 fullständiga figurer samt 17 älvkvarnar. Skeppen är av enkellinjetyp, 13-38 cm långa. De 3 större har uppsvängda stävar och förlängd köllinje samt 5-9 bemanningsstreck. Oxarna är 15-16 cm långa, fyrbenta med krumböjda horn, en är fallisk. Helt uthuggna. mansfiguren har uppåtsträckta armar, ben och huvud. Helt uthuggen, 17 cm hög. 3 älvkvarnar är förbundna med linje."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450268
Longitud: 11.367554
Lämnings-ID: L1967:6122
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 63:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6122