Hällristning L1967:6119 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 7x3,5 m (NV-SÖ), bestående av ca 14 skepp, 4 människofigurer, 2 små djurfigurer, 4 cirklar (varav en med djurhuvud och människofigur och 2 sammanbundna med en linje), 9 runda skivor, en av dessa försett med en oval ögla, 7 ofullständiga figurer, samt 22 älvkvarnar. Skeppen är 18-75 cm l. Djur är 8-10 cm l. Cirklar är 9-38 cm diam. Skivorna är 10-17 cm diam. Älvkvarnarna är 2,5-6 cm diam och 0,3-0,7 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på en av rinnande vatten brunfärgad, svagt VSV-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m N om villa. 43 m NÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449172
Longitud: 11.375676
Lämnings-ID: L1967:6119
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 46:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6119