Hällristning L1967:6117 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4 x 2,0 m (NÖ-SV) bestående av 6 skeppsfigurer, 1 människofigur, 2 djurfigurer, 3 cirkelfigurer, 1 vagnsfigur, 4 obestämbara figurer och 14 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 20-72 cm långa, 2 av enkellinjig typ varav 1 med bemanningsstreck, 4 av dubbellinjig typ varav 3 med bemanningsstreck och därav 2 med spantsreck och den ena med X-spant. Människofiguren är 17 cm lång med helt uthuggen kropp samt försedd med svärd och pilbåge. Djurfigurerna är 17-50 cm långa och av strecklinjetyp, 1 är tvåbent, 1 är fyrbent och fallisk. Cirkelfigurerna/ringfigurerna är 7-15 cm diam därav 1 enkelring är förbunden med vagnen med en 6 cm lång linje, 2 är fragmentariska och består vardera av 3 koncentriska cirklar där den ena har mittpunkt. Vagnsfiguren är 26 cm lång och försedd med 1 hjul. (sentida?). Fragmenten är 11 cm långa medan 1 är en uthuggen yta 8x6 cm stor. Älvkvarnarna är 2-4 cm diam och 0,5 cm djupa, 9 älvkvarnar bildar två parallella rader. Belägen på låg plan häll. (Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation och specialinventering av BOTARK 1999, i "Stiftelsen". Rapport 9.) - - För äldre beskrivning se skannad bok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis jordtäckt plan berhäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNV om stenmur och 13 m V om murhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450644
Longitud: 11.382756
Lämnings-ID: L1967:6117
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6117