Hällristning L1967:6116 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3x1x0,8 m (NÖ-SV), bestående av 6 skepp, 1 skära, 2 fragment, 1 ränna och 11 skålgropar. Skeppen är 10-40 cm långa av enkellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck. Skäran är 9x6 cm. Fragmenten är 6-8 cm långa. Skålgroparna är 2-4 cm diam och 0,5-1 cm djupa. 2 av dem är sammanbundna med en 5 cm lång böjd ränna. Belägen på hällavsats och sluttning mot SÖ. (RAÄ dnr 321-4693-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NV om åkerkant på en punkt och 42 m SV om åkerhörn/gräns."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450182
Longitud: 11.367371
Lämnings-ID: L1967:6116
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6116