Hällristning L1967:6079 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x3,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 12 skepp, 5 människor, 3 djur, 1 fotsula, 2 ringfigurer, 1 vagn, 1 kors, 1 handfigur, 7 obestämbara figurer, 20 fragment, 1 ränna och 37 skålgropar. Skeppen är 23-133 cm l, 5 av dubbellinjetyp, varav 4 är fragmentariska, 1 med bemanningstreck; 7 av enkellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck. Människorna är 8-31 cm l, 2 med helt uthuggna kroppar; 3 av strecktyp, varav 1 med fallos. Djuren är 23-27 cm l, 1 är tvåbent av strecktyp, med ryttare; 2 konturhuggna, 1 tvåbent och 1 fyrbent, ingående i en vagnsscen. Fotsulan är 17x7 cm, konturhuggen med uthugget hälparti. Ringfigurerna består av 1 enkelring, 19 cm i diam och 1 ringkors, 12 cm diam. Vagnen är 52x31 cm, fyrhjuligt och med 2 dragdjur. Korset är 10x9 cm. Handfiguren är 48 cm l. De obestämbara figurerna är 11-38 cm l och 3-17 cm br. Fragmenten är 2-13 cm l. Skålgroparna är 1-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ränna, 13 cm l, böjd, utgår från en skålgrop. Scener: vagnsscen bestående av 1 fyrhjulig vagn med 2 dragdjur. (Raä dnr 321-4694-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på brant ÖSÖ-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m V om landsväg, på en punkt 50 m N om vägkorsning."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.446654
Longitud: 11.376425
Lämnings-ID: L1967:6079
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6079