Hällristning L1967:6078 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1,0 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar. Skeppen är 74-89 cm långa och av enkellinjetyp, ett är fragmentariskt. Fragmentet är 8 cm långt. Av skålgroparna är 1 rund, 5 cm diam och 0,5 cm djup samt 1 avlång, 8x6 m och 1 cm djup. Belägen på svagt V-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m N om RAÄ 52:1"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45027
Longitud: 11.363986
Lämnings-ID: L1967:6078
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 52:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6078