Hällristning L1967:6077 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x1,9 m (NÖ-SV), bestående av 15 skepp, 2 fotsulor, 3 obestämbara figurer, 9 fragment och 8 skålgropar. Skeppen är 25-156 cm l, 13 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav 8 med spantstreck, därav 1 med lurblåsare och 1 med dekoration i skrovet; 2 av enkellinjetyp med bemanningstreck. Fotsulorna är 27-29 cm l och 13 cm br, konturhuggna med uthugget hälparti samt parställda. De obestämbara figurerna är 8-19 cm l och 3-9 cm br. Fragmenten är 3-45 cm l, varav en linje huggen i en spricka. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NV-sluttande häll med vattenöverrinning."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"87 m VNV om körväg, på en punkt 70 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478757
Longitud: 11.367445
Lämnings-ID: L1967:6077
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 103:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6077