Hällristning L1967:6024 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x1,3 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 6 skepp, 1 dolk, 2 fragment och 4 skålgropar. Skeppen är 18-68 cm l, 5 av enkellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp, med bemanningstreck. Dolken är 34 cm l. Fragmenten är 15-20 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på N-sluttande häll. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m VNV om åkerkant, på en punkt 35 m SV om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45196
Longitud: 11.377163
Lämnings-ID: L1967:6024
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 24:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6024