Hällristning L1967:6023 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, ca 2x2 m (Ö-V), bestående av minst 1 människofigur och minst 8 skålgropar. Människofiguren är 20 cm h. 6 av skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,1-0,5 cm dj. 2 av skålgroparna är ovala, 10x6 resp. 13x7 cm. 4,5 m S härom är ytterligare hällristningar, Tossene 79:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll i åkermark, igenlagd där ristning är huggen."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,5 m NV om landsväg, 6,5 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.415564
Longitud: 11.374404
Lämnings-ID: L1967:6023
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 79:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6023