Hällristning L1967:6021 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,2 x 0,7 m (NÖ-SV) bestående av 1 skeppsfigur, 1 cirkelfigur/ring och 10 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 59 cm lång och av enkellinjig typ med bemanningsstreck. Cirkelsfiguren/ringen är 13 cm diam och har mittpunkt. Från ringen går en 7 cm lång linje till en älvkvarn. Älvkvarnarna är 1-5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. Belägen på plan häll i markytan. (Anmälan med ny beskrivning i samband med dokumentation och specialinventering av BOTARK 1999, i "Stiftelsen". Rapport 9.) För äldre beskrivning se skannad bok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Delvis jordtäckt plan berghäll. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V om RAÄ nr Tossene 40:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450648
Longitud: 11.38258
Lämnings-ID: L1967:6021
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 40:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:6021