Hällristning L1967:5936 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,5 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 vagn, 1 djur och 1 skålgrop. Skeppet är 32 cm långt och av enkellinjetyp med bemanningssteck. Vagnen är 26x25 cm, 2-hjulig med dragstång. Djuret är 15 cm långt och 4-bent. Skålgropen är 3 cm diam och 0,5 cm djup. Scener: Djuret är kopplat till vagnen och bildar en körscen?. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m NNÖ om RAÄ 8:1, 12 m VSV om körväg på en punkt."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.45355
Longitud: 11.36901
Lämnings-ID: L1967:5936
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 8:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5936