Hällristning L1967:5928 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 6 skepp, 3 människor, 5 djur, 1 spårstämpel, 1 ränna och 7 skålgropar. Skeppen är 8-25 cm långa varav 1 helt uthugget och 5 av enkellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck. Människorna är 15-25 cm långa varav 1 med helt uthuggen kropp och 2 av strecktyp därav 1 adorant och 1 fragmentarisk. Djuren är 10-36 cm långa alla fyrbenta och av strecktyp. Spårstämplen är 6x5 cm (klöv). Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm djupa, 2 av dem är sammanbundna med en 2 cm lång ränna. Belägen på SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 meter NV om RAÄ 63:1"
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.4503
Longitud: 11.367588
Lämnings-ID: L1967:5928
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 63:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5928