Hällristning L1967:5917 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6x0,8 m (NNÖ-SSV), på av rinnande vatten mörkfärgad ställe, bestående av 2 skepp. Dessa är 60-95 cm l. 2 människofigurer (otydliga) och 1 otydlig figur, skepp?. Människofigurerna är ca 16 cm l, det otydliga skeppet är 18 cm l; samt 1 älvkvarn, 2,5 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen är grunt huggen och området med de otydliga figurerna är skadad genom avflagning. Dessa avflagade figurerna på ristningsytans SV del är tidigare okända."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt mot V lutande berghäll, morän och jordtäckt. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m VNV om stolpe till kraftledning. 20 m VSV om och vinkelrätt från högspänningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.46675
Longitud: 11.332987
Lämnings-ID: L1967:5917
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 107:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5917