Hällristning L1967:5885 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x0,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 1 ring, 1 träd, 4 fragment och 3 skålgropar. Skeppet är 33 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Ringen är 22 cm diam och fragmentarisk. Trädet är 25 cm h och står i ett skepp. Fragmenten är 7-27 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på SSÖ-sluttande häll. Skogsbryn."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m SSÖ om väg, på en punkt 64 m ÖNÖ om ristning Raä nr 19:2."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.454305
Longitud: 11.372821
Lämnings-ID: L1967:5885
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5885