Hällristning L1967:5881 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,3x3,6 m (NV-SÖ), bestående av 29 skepp, 6 djur, 9 människofigurer, 1 vagn, 3 obestämbara figurer, 1 uthuggen yta, 12 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 18-88 cm l, 27 av enkellinjetyp, varav 13 med bemanningsstreck; 2 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Djuren är 19-59 cm l, 3 är fyrbenta och av strecktyp, varav 2 dragdjur i en vagnscen; 3 är ormar belägna över skepp. Människofigurerna är 7-46 cm l, varav 8 av strecktyp och stående i skepp; 1 har helt uthuggen kropp, i adorant- och dansställning. Vagnen är 38x38 cm, tvåhjulig, dragen av 2 djur. De obestämbara figurerna är 9-48 cm l och 6-28 cm br. Den uthuggna ytan är 6x4 cm. Fragmenten är 5-35 cm. Skålgropar, 9 runda, 2-5 cm diam och 0,5-1 cm dj; 1 är avlång, 6x4 cm st och 1 cm dj. (Raä dnr 321-4692-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på V-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SÖ om Raä nr 92:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.469942
Longitud: 11.360441
Lämnings-ID: L1967:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 92:6
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5881