Hällristning L1967:5880 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 2 människofigurer, 1 djur, 2 obestämbara figurer, 10 fragment, 1 ränna och 15 skålgropar. Skeppen är 58-72 cm l och av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människorna är 23 cm l, 1 av strecktyp och 1 med uthuggen kropp samt fallos, svärd och hand. Djuret är en fågel, 18 cm h. De obestämbara figurerna är 10-15 cm l och 3-4 cm br. Fragmenten är 5-30 cm l. Skålgroparna är 2-10 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Ränna, 4 cm l, sammanbinder 2 skålgropar. (Raä dnr 321-4691-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på NÖ-sluttande häll. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,3 m N om Raä nr 96:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.478567
Longitud: 11.355035
Lämnings-ID: L1967:5880
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 96:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5880