Hällristning L1967:5836 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 1 djur, 4 fragment och 8 skålgropar. Djuret är 20 cm långt och fyrbent. Fragmenten är 7-16 cm långa. Skålgroparna är 7 runda, 3-5 cm diam och 0,5-1 cm djupa, 1 är avlång, 6x3 cm och 0,5 cm djup. Belägen på svagt SSÖ-sluttande häll. (RAÄ dnr 321-4693-2003)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,4 m NV om RAÄ 12:1 och 2 m N om väg till Valla Östergård."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.453496
Longitud: 11.370452
Lämnings-ID: L1967:5836
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 12:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5836