Hällristning L1967:5833 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,9x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 6 skepp, 1 obestämbar figur, 13 fragment och 1 skålgrop. Skeppen är 22-44 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 28x21 cm. Fragmenten är 6-27 cm l. Skålgropen är 2 cm diam och 0,5 cm dj. (Raä dnr 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på svagt SV-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om Raä nr 46:1."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.449283
Longitud: 11.375776
Lämnings-ID: L1967:5833
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 46:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5833