Hällristning L1967:5828 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,3x2,4 m (ÖSÖ-VNV) i svagt mot Ö sluttande berghäll, bestående av 5 skepp, 2 djurfigurer, båda är falliska och har uthuggen ryttare, 1 cirkel och ca 9 älvkvarnar. Skeppen är 60-110 cm l. Djurfigurerna är 30-32 cm l. Cirkeln är 15 cm diam. Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0,3-1 cm dj. Ett av skeppen och djurfigurerna är tydliga, medan de övriga skeppen är otydliga. I hällen finns också en sentida huggning: AES."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I underkant av SÖ-sluttande delvis jordtäckt berg. Granskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"50 m NNÖ om byväg i och invid gammal markväg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.448627
Longitud: 11.411888
Lämnings-ID: L1967:5828
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 70:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5828