Hällristning L1967:5798 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,8x1,6 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 9 skepp, 1 djur, 1 fotsula, 2 uthuggna ytor, 16 fragment och 12 skålgropar. Skeppen är 20-75 cm l, 2 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav 1 med lurblåsatre; 7 av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck. Djuret är 23 cm l, av strecktyp, fyrbent och falliskt. Fotsulan är 12x5 cm, konturhuggen. De uthuggna ytorna är 12x6 cm och 13x10 cm. Fragmenten är 8-29 cm l. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. (Raä dnr: 321-4696-2003) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Belägen på VSV-sluttande häll. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m SV om stenmur, på en punkt 180 m SÖ om väg. 6 m SSÖ om stenmur (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.451643
Longitud: 11.373896
Lämnings-ID: L1967:5798
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 49:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1967:5798