Hällristning L1960:9994 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 24,5 cm l (NNV-SSÖ), enkellinjetyp med bemanningsstreck. 2 skålgropar, 3 cm diam och 0,3 cm dj, avslutar stävarna. Belägen på närmats plan, mycket svagt VSV-sluttande häll. Jämn ovittrad yta i vattenrinning. (Raä dnr: 3.4.2-1211-2013)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergparti. Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m N om Raä nr 47:1. 45 m S om kvarnlämning, Raä nr 1023."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.450105
Longitud: 11.375131
Lämnings-ID: L1960:9994
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1021
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9994