Hällristning L1960:8886 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,1x1 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 2 linjer och 1 fragment. Skeppen är 23-57 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, varav 2 med knopphuvud. Samtliga vittrade och fragmentariska. Ett beläget i sprängkanten och delvis bortsprängt. Linjerna är 16 cm l, kan vara del av skepp. Fragmentet är 9 cm l, kan vara del av skepp. Belägen på lossprängt block. (RAÄ dnr 326-4222-2009)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (lövskog och buskage)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På samma lossprängda block som RAÄ Tossene 855:1, på dess lodräta yta mot S."
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.447344
Longitud: 11.323672
Lämnings-ID: L1960:8886
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1006
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8886