Hällristning L1960:7843 i Tossene
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning på lös stenhäll, 0,62x0,35x0,08 m, bestående av 1 människofigur och 4 skålgropar. Människofiguren är 27x9 cm, överkropp med armar. Skålgroparna är 4-6,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Stenen förvaras hos uppgiftslämnaren. Enligt uppgiftslämnaren hittades stenen vid jordbruksarbete, på 1960-talet, i en förhöjning i åker med mycket sten, stensättning? Se Tossene 1001. Stenen gavs till uppgiftslämnarens bror, som senare gav den till uppgiftslämnaren. (RAÄ dnr 326-3485-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.436381
Longitud: 11.417419
Lämnings-ID: L1960:7843
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1000
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7843