Hällristning L1960:6863 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,3x3,9 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 8 skeppsfigurer, 1 människofigur, 4 obestämbara figurer och 28 skålgropar. Skeppsfigurerna är 25-49 cm l, varav 4 är dubbellinjiga, samt 4 har bemanningsstreck. Människofiguren är 24 cm l. Fragmenten är 10-14 cm l. Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,1-1 cm dj. Hällen är mycket vittrad. Påträffad vid specialinventering år 2007. (Raä dnr: 326-3788-2008) - -"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt VSV-sluttande häll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10,5 m SÖ om boningshusets SÖ hörn. 2,2 m NNV om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.396261
Longitud: 11.336892
Lämnings-ID: L1960:6863
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 825
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6863