Hällristning L1960:3593 i Askum
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,1 x 0,4 m (Ö-V) bestående av 3 skeppsfigurer och 5 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-60 cm långa, med helt uthugget skrov (av järnålderstyp?). Älvkvarnarna är 3-5,5 cm diam och 0,3-0,8 cm djupa. Belägen på svagt NV-sluttande hällavsats, invid vertikal hällkant."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Askum socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark, trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,9 m SÖ om hällristning Askum 761, samt invid och NNÖ om vertikal hällkant."
Vill du se flera runstenar i Askum socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.414385
Longitud: 11.339603
Lämnings-ID: L1960:3593
Riksantikvarieämbetets ID: Askum 762
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:3593