Runristning L1938:9613 i Sorsele
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sorsele socken i Sorsele kommun (Västerbottens län).
Vill du se flera runstenar i Sorsele socken eller Sorsele kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 65.963487
Longitud: 16.172311
Lämnings-ID: L1938:9613
Riksantikvarieämbetets ID: Sorsele 796:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västerbottens
Kommun: Sorsele
Socken: Sorsele
Riksantikvarieämbetets information: » L1938:9613