Runsten L1979:6773 i Sölvesborg 🇬🇧
Foto av Runsten L1979:6773 i Sölvesborg
Foto av Runsten L1979:6773 i Sölvesborg
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sölvesborgs socken i Sölvesborg kommun (Blekinge län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.053182
Longitud: 14.58444
Lämnings-ID: L1979:6773
Riksantikvarieämbetets ID: Sölvesborg 18:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Sölvesborg
Socken: Sölvesborgs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ef86ffb2-8535-4696-bdb5-a31dc6a54efd