Runsten U124, L2015:5873 i Solna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ônundr ok Þorgísl þeir létu reisa stein eptir Ásgaut. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,78 m h 1,30 m bred vid basen, avsmalnadeupptill och 0,3 m tjock. Stenen har stått vid stenbrottet menflyttandes hit 1922 (enl. excerpt). T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park (Karlbergsparken)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V 8cg S om sandgång i park ca 3 m. N 22cg V om sandplan"
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.341913
Longitud: 18.021663
Lämnings-ID: L2015:5873
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 4:1
Sveriges runinskrifter: U124, (Upplands runinskrifter)
Plats: Karlberg, stenbrottet
Placering: I Karlbergs park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 60.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5873