Runsten U121, L2015:6779 i Solna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jóbjôrn/Eybjôrn ok Sveinn/Steinn/Seinn þeir reistu stein eptir Þorfrøð, bónda Ingiþóru. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av granit 1,85 m hög 2 m bred vid basen avsmalnandeupptill och ca 0,4 m tjock avsmalnande upptill. Runstenen ärflyttad till sin nuvarande plats från ett nu bortodlat gravfält Som St. Frösunda) (enl exerpt och uppgift från platsen) Runsligansbredd 11-12 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-slänt i park"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 7 m N 18cg Ö om uppkörsväg i park (ca 50 m Ö 8cg S om NÖflygelbyggnadens SÖ hörn)"
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366318
Longitud: 18.019396
Lämnings-ID: L2015:6779
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 23:1
Sveriges runinskrifter: U121, (Upplands runinskrifter)
Plats: Frösunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Fot 2 (A); Ärnfast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6779