Hällristning L2015:5721 i Solna 🇬🇧
Foto av Hällristning L2015:5721 i Solna
Foto av Hällristning L2015:5721 i Solna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigfastr ok Ernfastr þeir hjoggu at sik. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Plats för runhäll. Bortsprängd. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.343897
Longitud: 18.022908
Lämnings-ID: L2015:5721
Riksantikvarieämbetets ID: Solna 68:1
Sveriges runinskrifter: U123 (Upplands runinskrifter)
Plats: Karlberg
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Sigfast (S) och Ärnfast (S)
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b69aa15c-f983-4609-9057-2f8ceb8b37c9