Hällristning L2020:2930 i Solna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida. Inom ett område på ca 15x15 meter finns 7 stenar varav 5 har runor/runslinga inristade. 6 av stenarna ligger utspridda, men intill ett större block 2x 1,5 meter stort. På blocket finns en runslinga utan runor. Ristningarna är gjorda i sen tid."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Solna socken i Solna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark i lätt sydsluttning nedanför brant berg."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Båda sidor av stig."
Vill du se flera runstenar i Solna socken eller Solna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.344699
Longitud: 17.998305
Lämnings-ID: L2020:2930
Riksantikvarieämbetets ID:
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Solna
Socken: Solna
Riksantikvarieämbetets information: » L2020:2930