Runsten U94, L2015:4741 i Sollentuna
Foto av Runsten U94, L2015:4741 i Sollentuna
Foto av Runsten U94, L2015:4741 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi(?) ok Gunnarr létu reisa stein þenna eptir Geirrøð(?), fôður ... Guð hjalpi hans ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"U 94 1) Runsten, gråsten, 1,10x0,35 m och 1,80 m hög. Runhöjd4,5-10,5 cm. Ristningen mot V. Ca 0,25 m, NÖ om nr 1 och påkyrkogårdsmuren är U 95 2) Runstensfragment, gråsten, 0,50x0,50 moch 0,70 m högt. Runhöjd ca 7-10 cm. 3) Runsten 1,4 m l, 0,35 mbr och 0,40 m tj. Funnen i kyrkans norra grundmur (inmurad).Runstenen utgör rotdelen av en tidigare större sten. Nu rest tillväster om nr 1. Kommer att resas efter kyrkans restaurering. Nr 3är placerad i kyrkans SV-hörn Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"CA 25 m S om kyrkans kor, ca 5 m S om stiglucka, omedelbartinnanför (nr 1) kyrkogårdsmuren och (nr 2) på densamma"
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.46674
Longitud: 17.918281
Lämnings-ID: L2015:4741
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 110:1
Sveriges runinskrifter: U94, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sollentuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4741