Runsten U103, L2015:6079 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Ketilmundr ok Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir Tíðkuma, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, vid basen 1,2+0,5 m och 2,5 m h. Runhöjd 7-9cm. runristningen mot Ö. Renoverad. En mindre del av stenens övreS del sknas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 75 m S om badhusbrygga ca 27 m. V 20cg S om landfästet tillbåtbrygga"
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.467099
Longitud: 17.926758
Lämnings-ID: L2015:6079
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 93:1
Sveriges runinskrifter: U103, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ytterby
Placering: I parken vid Sollentunaholm.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6079