Runsten L2015:6079 i Sollentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:6079 i Sollentuna
Foto av Runsten L2015:6079 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Ketilmundr ok Erinmundr √ĺeir l√©tu reisa stein √ĺenna eptir T√≠√įkuma, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gr√•sten, vid basen 1,2+0,5 m och 2,5 m h. Runh√∂jd 7-9cm. runristningen mot √Ė. Renoverad. En mindre del av stenens √∂vreS del sknas. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 75 m S om badhusbrygga ca 27 m. V 20cg S om landfästet tillbåtbrygga"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.467099
Longitud: 17.926758
Lämnings-ID: L2015:6079
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 93:1
Sveriges runinskrifter: U103 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ytterby
Placering: I parken vid Sollentunaholm.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b76470d5-e3c4-440f-9634-8b2d098e677d