Runsten L2015:4999 i Sollentuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Snuggastenen
Foto av Runsten L2015:4999 i Sollentuna
Foto av Runsten L2015:4999 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gyr√≠√įr l√©t reisa stein at Ulfkel, son sinn, ok G√Ĺi ... ... br√≥√įur sinn ok at Holmd√≠si, systur s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 2,10+0,20 m vid basen och 2 m hög. Runhöjd ca 7cm. T U: U 100. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kärrkant nedom berg, barrskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om gångstig"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.461175
Longitud: 17.96022
Lämnings-ID: L2015:4999
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 67:1
Sveriges runinskrifter: U100 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skälby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Snuggastenen
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/49ffcb50-ed5d-47f1-832d-8dc36037a1de