Runsten L2015:5416 i Sollentuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:5416 i Sollentuna
Foto av Runsten L2015:5416 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigfastr ok √ďn√¶mr ... ... eptir Illuga, f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"U 94 1) Runsten, gr√•sten, 1,10x0,35 m och 1,80 m h√∂g. Runh√∂jd4,5-10,5 cm. Ristningen mot V. Ca 0,25 m, N√Ė om nr 1 och p√•kyrkog√•rdsmuren √§r U 95 2) Runstensfragment, gr√•sten, 0,50x0,50 moch 0,70 m h√∂gt. Runh√∂jd ca 7-10 cm. 3) Runsten 1,4 m l, 0,35 mbr och 0,40 m tj. Funnen i kyrkans norra grundmur (inmurad).Runstenen utg√∂r rotdelen av en tidigare st√∂rre sten. Nu rest tillv√§ster om nr 1. Kommer att resas efter kyrkans restaurering. Nr 3√§r placerad i kyrkans SV-h√∂rn Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"CA 25 m S om kyrkans kor, ca 5 m S om stiglucka, omedelbartinnanför (nr 1) kyrkogårdsmuren och (nr 2) på densamma"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.466756
Longitud: 17.918179
Lämnings-ID: L2015:5416
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 110:3
Sveriges runinskrifter: UFv1968;279B
Plats: Sollentuna kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/33c20795-d314-4a25-a7cf-0e4c96a845ac