Runsten L2015:4509 i Sollentuna ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Kummelbystenen
Foto av Runsten L2015:4509 i Sollentuna
Foto av Runsten L2015:4509 i Sollentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helga l√©t reisa stein eptir Sverting, b√≥nda ... ... at Eystein ok at Heming, sonu s√≠na. En √ćgulfastr risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten i ljus granit, 1,8 m h, 1,4 m br (NN√Ė-SSV) och 0,3 mtjock. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Runh√∂jd 6-7 cm. Im√•lad med r√∂df√§rg och skyltad. Enl. uppgift p√• skylten skall Kummelby g√•rd halegat p√• platsen. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m VSV om landsv√§g och 15 m NN√Ė om NV h√∂rnet av kyrka"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.415887
Longitud: 17.961408
Lämnings-ID: L2015:4509
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 184:1
Sveriges runinskrifter: UFv1953;263
Plats: Helenelund
Placering: Vid infartsvägen till Kummelby.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Igulfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kummelbystenen
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1ba8d946-0af0-46e4-8cbd-310218c1a0e9