Runristning L2015:6242 i Sollentuna
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, falsk i block, 1,5 m, hög 1,3 m. bred nedtillavsmalnande uppåt ca 0,4-0,5 m. bred upptill, 0,5-0,8 m. tjock.På den mot SSÖ vettande närmast plan sida är inristat. Se skiss iboken. Runorna äro 8 cm höga och ca 3-4 mm. djupa. Självatextbandytan är 8 cm bred och plant nedslipad ca 2-3 mm.Förnamnen upptager en längd av 0,8 m. och efternamnet 0,5 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmar"
Vill du se flera runstenar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.472069
Longitud: 17.888163
Lämnings-ID: L2015:6242
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 218:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6242